Orario delle lezioni

Anno Accademico 2022-23

LT Biotecnologie I anno
1 sem
I anno
2 sem
II anno
1 sem
II anno
2 sem
III anno
1 sem
III anno
2 sem
Corso A
(Cognome A-K)
PDF new   PDF new      
Corso B
(Cognome L-Z)
PDF new          
Perc. Biomol.         PDF  
Perc. CPT         PDF  
Perc. Medico         PDF  
Corsi opz. III anno         PDF  

 

Anno Accademico 2022-23

  I anno
1 sem
I anno
2 sem
II anno
1 sem
II anno
2 sem
LM Biotecnologie
Avanzate
PDF   PDF  

Anno Accademico 2022-23

LT Sc. Biologiche I anno
1 sem
I anno
2 sem
II anno
1 sem
II anno
2 sem
III anno
1 sem
III anno
2 sem
Corso A
(Cognome A-K)
PDF   PDF   PDF new  
Corso B
(Cognome L-Z)
PDF          

Anno Accademico 2022-23

LM BSA I anno
1 sem
I anno
2 sem
II anno
1 sem
II anno
2 sem
Percorso Bioanalisi PDF   PDF new  
Percorso BAB PDF   PDF  
Percorso SBM PDF new   PDF  

 

 

Anno Accademico 2022-23

LM Neurobiol. I anno
1 sem
I anno
2 sem
II anno
1 sem
II anno
2 sem
Neurobiology (EN) PDF      
Neurobiologia (ITA)     PDF  
         

 

Academic year 2022-23

LM MBG I year
1 sem
I year
2 sem
II year
1 sem
II year
2 sem
Path MDB PDF      
Path MLS PDF      
MBG     PDF